شنوایی شناسی ایران
شنوايي شناسي.. سمعك . دانلود مقالات .شنوايي اطفال.(ادیولوژیست مهدی رستمی)
لینک دوستان
آگاهي از صدا:

—كشف صدا به معني آگاهي از وجود آن است و زماني صورت مي گيرد كه صدا در محدوده شنوايي انسان قرار گيرد به عبارت ديگر صدا زماني كشف مي شود كه از نظر فركانس در محدوده فركانس هاي 20000-20هرتز بوده و از نظر شدت نيز انرژي لازم جهت تحريك سيستم شنوايي فرد را دارا باشد .

 

تمايز گذاري اصوات :
 
—تمايز در واقع قدرت تفاوت گذاري ما بين اصوات مختلف است حس شنوايي با توجه به خصوصيات فيزيكي متفاوت اصوات پيام هاي عصبي مختلفي را توليد مي كند كه فرد را قادر مي سازد تا بين اصوات مختلف تفاوت قائل شود
 
شناسایی اصوات:

—عبارت است از تشخیص صحیح اصوات از یکدیگر به نحوی که فرد هر یک را کاملا تشخیص دهد .در این مرحله فرد علاوه بر تفاوت گذاری ما بین اصوات باید هر یک از آنها را به صورت جداگانه تشخیص دهد در طی این مرحله است که فرد کم کم
   توانایی درک گفتار را کسب می کند .
—شناسایی در حقیقت مرحله ی بر چسب زدن به محرک های شنوایی است.

 

درک گفتار :

—هدف از انجام تمامی تمرینات در این مرحله توسعه ی فرایند های مغزی مربوط به حس شنوایی است بطوریکه باید سعی نمود که توانایی های درکی بالقوه را تبدیل به توانایی های بالفعل نمود.
—سطح مهارت شنوایی پیشرفته ای است که پیام های ارسالی درک می شوند .

 

اصول طراحی برنامه های تربیت شنوایی:

 اصل دوم – نوع محرک
بر مبنای نوع محرک گفتاری مورد استفاده در فعالیت آموزشی است.
—محرک های سطح آواییanalythic         
—محرک های سطح جمله ایsynthetic     
بر این اساس روش های تربیت شنوایی را به دو دسته ی کلی تقسیم می کنیم .

 

اصل سوم- نوع فعاليت آموزشي
—رسمي formal                                                 
—غيررسميinformal                                          
 
اصول کلی که باید در ارائه تمرینات به شیوه رسمی رعایت کرد:

—بهتر است تمرینات در اوقات مشخص و ثابتی از روز انجام گیرد .
—15-10دقیقه از روز به آموزش رسمی اختصاص یابد .
—درآموزش از مجموعه پاسخی بسته به سمت مجموعه پاسخی باز  حرکت شود.
—فعالیت آموزشی باید جالب و جذاب باشد.
—اهداف آموزش رسمی باید به صورت غیر رسمی در طول روز پیگیری شود.
—محرکات آموزشی باید در طول زمان دشوارتر شود .
—موارد آموزشی باید در طول زمان توسط چندين فرد ارائه گردند.
—از محرکات آموزشی غیر گفتاری باید برای خردسالانی که مبتلا به کم شنوایی پیش از زبان آموزی هستند استفاده نمود.

 

—بدون اینکه تمرینات سازمان یافته ای برای آن طراحی شود و بدون در نظر گرفتن زمان های خاص در طول فعالیت های روز مره انجام می شود و ابزار پر قدرتی جهت پرورش مهارت های گوش دادن است و می تواند اعتماد به نفس مددجو را بالا ببرد.
 
تفاوت دو روش :

—روش  های غیر رسمی همیشه حالت بازی گونه است اما روش های رسمی ممکن است بازی باشد ویا به شکل یک تکلیف باشد.
—اکثر برنامه های تربیتی برای بزر گسالان عموما شامل فعالیت های رسمی است ولی برای کودکان بیشتر به صورت غیر رسمی انجام می شود.

 

اصول طراحی برنامه ی تربیت شنوایی :

 اصل چهارم – سطح دشواری تمرینات    مشکل تر             آسان تر
—مجموعه ارائه محرک و پاسخ                 باز                   بسته   
—نوع محرک                                    جملات کامل         کلمات 
—شباهت محرک ها                                شبیه              غیر شبیه
—زمینه                                            غیر مساعد          مساعد
—ساختار تمرین                                 خود بخودی     سازمان یافته
—نسبت سیگنال به نویز                         ضعیف              خوب 

 

دو هدف آموزشی اغلب برای تربیت شنیداری تحلیلی درنظر گرفته می شود:
—واکه ها
—همخوان ها
   واکه ها معمولا از همخوان ها قوی ترند و انرژی بیشتری در فرکانس های پایین دارند و در خواندن بیشتر درک می شوند و به این دلیل تربیت شنوایی تشخیص واکه معمولا قبل از تربیت شنوایی تشخیص همخوان شروع می شود .
 
اهداف تر بیت شنوایی واکه:

—این اهداف جهت مقایسه ی واکه هایی است که فر مانت های متفاوت دارند.
—فرمانت های واکه نتیجه ی تشدید در تار های صوتی است که موجب می شود برخی فرکانس ها انرژی بیشتری داشته باشند.
—هر واکه می تواند حداقل با دو فرمانت مشخص شود .
—این دو فرمانت باعث می شود هر واکه صدای متفاوتی از واکه ی دیگر داشته باشد.

 

اهداف تربيت شنوايي همخوان:

 غالبا بر اساس سه وي‍‍ژگي طراحي مي شوند :
—جايگاه توليد
—واكداري
—نحوه ي توليد
 جايگاه توليد:
به قسمتي از مجراي گفتاري گفته مي شود كه اولين گرفتگي براي توليد يك صداي خاص رخ مي دهد.
—دو لبي                                    لثوي  
—لبي دنداني                               كامي
—زباني دنداني                           ملازي

 

 ويژگي واكداري :
—برای دسته بندي اصوات بر اساس اينكه آيا تارهاي صوتي حين توليد صوت مرتعش مي شوند يا خير به كار مي رود.
 نحوه ي توليد :
—جهت دسته بندي همخوان ها بر اساس نوع حركات زبان حين توليد صوت به كار مي رود.
—انسدادي
—خيشومي
—سايشي
—غير سايشي
—لغزشي يا روان
 
فوايد تربيت شنوايي:

—در بزرگسالان
—در كودكان
سرعت و وسعت فايده هاي  تربيت شنوايي در كودكان كم شنوا حداقل تحت تاثير دو عامل مي باشد .
1-محتواي برنامه
2-ويژگي هاي كودك

 

ويژگي هاي كودك :

—ميزان باقيمانده ي شنوايي و ميزان دريافت اطلاعات توسط سيستم تقويت كننده
—نوع وسيله كمك شنوايي
—سن كودك
—داشتن انگيزه براي دريافت آموزش
—وضعيت خانواده
—سن رخداد كم شنوايي
—مدت زمان كم شنوايي تا هنگام شروع برنامه
—شخصيت كودك و ويژگي هاي فردي او
—شكل و نوع اديوگرام
[ شنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۸ ] [ 20:1 ] [ مهدی رستمی ]
درباره وبلاگ

ادیولوژیست مهدی رستمی
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

id:mehdiebro@yahoo.com
صفحه فیسبوک نویسنده:http://www.facebook.com/mehdiebro?ref=tn_tnmn
امکانات وب

Powered by WebGozar